PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJU

I.

Základní ustanovení

adresa: Jiří Palička, s.r.o. Hosín 156, 37341 Hluboká nad Vltavou

email: palicka@jpalicka.cz

telefon: +420 387 221 947

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

VI.

Vaše práva

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.